img_2187

Uro i arbeidsmiljø

Hovedvernombud har meldt inn sak om problemer med det psykososiale arbeidsmiljøet på rådhuset. Det er så ille at det er satt ned ei gruppe som skal ta tak i problematikken.

KOMMENTAR; Hovedverneombud Normann Sivertstøl, meldte inn en sak om psykososialt arbeidsmiljø på rådhuset. For det ble rett og slett tatt en telefon fra verneombudet på rådhuset hvor essensen var; Det er problemer med det psykososiale arbeidsmiljøet. Det kommer frem av protokollen til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Åmli kommune.

Mer enn småknuffing
Konklusjonen etter sist AMU møte var at det nå skal opprettes en arbeidsgruppe som skal lage en handlingsplan. Det er med andre ord ikke snakk om småknuffing i gangene her.
Tilstede i Arbeidsmiljøutvalget denne dagen var Arnar Vågen, Normann Sivertstøl, enhetsleder Tore Flottorp, og enhetsleder Inge Egil Hauge. Liv Vik Epletveit, Laila Nylund, Steven Gøran Norum, og Brit Tove Baasland Støylen steppet inn fra vara til medlemmer, for Geir Tellev Homme, John Lien, Terje Beruldsen og Christina Ødegård som var i et annet møte denne dagen. Men Elin Steen fra bedriftshelsetjenesten var med i AMU-møtet, det var også verneombud Anlaug Askland som møtte som observatør.

Må tas på alvor
Så hva er det som får det til å murre i rekkene på rådhuset? Vi ber hovedverneombud Normann Sivertstøl kommentere saken?
-Jeg har ikke anledning til å kommentere det på nåværende tidspunkt, sier han til Åmliavisa.
Elin Steen fra bedriftshelsetjenesten kommenterer i protokollen at det er viktig at de som melder inn blir tatt på alvor. At verneombud tar det til hovedverneombud og at man får til en medarbeiderundersøkelse som skal kartlegge; Hva er det som er utfordringen? For så å trekke konklusjoner på et godt grunnlag. Fagforbundet kommenterer at det bør være en annen undersøkelse enn sist som tas i bruk.

Taus AMU leder
Vi ringer leder av AMU, Terje Beruldsen og spør hva neste trekk nå er?
-I neste AMU møte skal vi ta stilling til hva slags kartlegging som bør velges. Enten en medarbeiderundersøkelse som sist for å kunne sammenligne resultater med den forrige. Eller en ny med litt mer utdypende muligheter for svar. Eller at man rett og slett velger ekstern hjelp som kommer for å intervjue de ansatte og så kartlegger hva som er beste vei videre, svarer Beruldsen.
Han ønsker ikke å gå inn på hva det er som har utløst bekymringsmeldingene som er fanget opp av verneombudet.
Det skal altså komme en ny sak i neste AMU i slutten av november, her vil medlemmene velge vei videre for å avdekke hvor skoen trykker. Hovedverneombud kommenterer også i protokollen at man må snakke mer med verneombud på rådhuset.
I denne arbeidsgruppa som skal definere og lage en plan for bedring sitter: Leder av AMU, Terje Beruldsen, Trine K. Agersborg, Ingeborg H. Anderssen, Normann Sivertstøl. En tillitsvalgt og Elin Steen fra bedriftshelsetjenesten.

Ny krise?
Vi skal ikke lenger tilbake enn 2014 da man avdekte at Helse- og familieavdelinga i Åmli kommune opplevde en opprivende arbeidskonflikt som hadde fått pågå i en årrekke uten at kommuneledelsen angivelig hadde grepet inn. To kommuneleger sa opp sine stillinger. Samme år sa også barnevernslederen opp, etter bare noen måneder i jobben. 8 av de 19 medarbeiderne sendte et brev til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvor de rettet mistillit mot egen avdelingsleder. Ansatte den gangen følte seg dårlig ivaretatt av både rådmann og personalsjef.

Snu skuta
Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2013. I sak til Administrasjonsutvalget 17.02.2014 står det noe om oppfølging av den siste medarbeiderundersøkelsen som ble foretatt i 2013. ”For framtida vert det gjennomført medarbeiderundersøking siste året i kvar kommunestyreperiode med behandling av handlingsplanar første året i ny kommunestyreperiode.”
Vi er på overtid. Det er et betimelig spørsmål om det nå går mot ny oppvask internt i kommunen. For å siterer AMU`s protokoll; Vil utfordringene eskalere? Og neste spørsmål jeg stiller meg er; Hvem eller hva er det som er roten til den økende problematikken som nå verneombud og hovedvernombud har slått alarm om? Og langt viktigere. Hva kan man gjøre med det, før det er for sent.

 

Comments

comments