IMG_2813 (Medium)

Tre døde i maitrafikken

Bilde fra ulykken på E39 ved Mandal, som skjedde 16. mai. Foto: Statens vegvesen

 

To av de tre dødsulykkene skjedde i Telemark, som er fylkets første i år. Den tredje skjedde i Vest-Agder.

I ulykken på E39 i Vest-Agder kolliderte en personbil med en buss med 25 passasjerer. Ingen i bussen ble alvorlig skadd, takket være at bussen havnet i «mykgjort» sideterreng, og at passasjerene brukte bilbelte (endelig opptelling av bilbeltebruk ikke ferdig). Føreren av personbilen (mann 69) omkom, skriver Statens Vegvesen i pressemeldingen.

Den andre ulykken skjedde på fv. 32 i Skien, og var en utforkjøring med MC. MC-føreren (mann 22) omkom da han traff en steinmur etter at han hadde foretatt en forbikjøring av flere biler.

Den tredje ulykken var også en utforkjøring, og skjedde da en personbil kjørte rett fram i en høyrekurve på fv. 362 i Vinje. Føreren (mann 40) omkom og baksetepassasjeren (kvinne 39) ble hardt skadd.

Av regionens fylker har Buskerud i år det laveste tallet på trafikkdrepte sammenlignet med tidligere, det vil si fortsatt én. Antallet er nær fem ganger så høyt i gjennomsnitt pr. år for siste femårsperiode (4,6).

Foreløpige tall viser at i alt 35 personer har mistet livet i trafikken i Norge så langt i år. Region sør står for ni av disse, og er den regionen som ligger høyest. Ingen av ulykkene har hatt flere enn én drept. Region sør hadde syv dødsulykker på samme tid i fjor.

Tallet på drepte i 2018 i Region sør er fortsatt lavere sammenlignet med gjennomsnitt pr. år for siste femårsperiode (12,4).

De ni drepte i år fordeler seg slik på trafikantgruppe: En fotgjenger, en MC-fører, seks bilførere og en passasjer i bil. Tre av de syv drepte i personbil brukte ikke bilbelte. Fire av de totalt ni utløsende førerne var mest trolig ruset (foreløpige tall).

Syv av de drepte var menn og to var kvinner.

 

Fylkesvis fordeling av antall drepte for siste femårsperiode er vist i tabellen nedenfor:

 

Drepte pr. 1. juni 2018 2017 2016 2015 2014
Buskerud 1 4 4 3 11
Vestfold 1 2 3 3 4
Telemark 2 0 3 0 2
Aust-Agder 3 0 0 5 0
Vest-Agder 2 1 1 3 1
Region sør, sum 9 7 11 14 18

 

 

 

Comments

comments