– Vi klasseskiller folk!

Kari-Anne Håland Moe (Ap) hadde lite sansen for å bryte loven etter at kommunestyret i fjor vedtok nye retningslinjer for skoleturer i tråd med gratisprinsippet.

Det var ikke en sak som var oppført på sakskartet, men Håland Moe hadde mye på hjertet.
-Ifølge opplæringsloven skal skoleturer være gratis, vi var veldig tydelige i vårt vedtak i fjor høst. Dette er ikke fulgt opp. Vi bryter faktisk loven. De har meldt seg på under disse forutsetningen som ikke er i tråd med lovverket. Det er trist, mente Håland Moe som leste høyt opp fra et brev som skal være sendt ut fra foreldregruppa til de involverte, det presiseres altså at dette ikke er et brev som har gått ut fra skolen.
Håland Moe skal ha blitt kontaktet av foreldre som ikke synes dette er greit.

Tvang?
Hverken elever eller foreldrene kan kreves for utgifter ifølge gratisprinsippet.
Enhetsleder Tore Flottorp blir innkalt, men han sendte ballen videre i møtet og sa; – ”Jeg har gitt beskjed om dette mange ganger, men jeg kan ikke drive med detaljstyring”.
Ok, så vet vi det. Men uanhengig av hvem dette er sin skyld, så har det blitt som det har blitt.
Kari-Anne Håland Moe var mest interessert i at dette nå måtte kommuniseres tydelig og ryddes opp i en gang for alle.
-Når vi gjorde vedtaket i fjor, så burde vi som politikere dekket utgiftene i år for de familiene som ikke har råd til dette hvis foreldredeltagelse var kommunisert som «tvang». Det begynner allerede når man driver dugnadsjobben, den dekker utgiftene til barna. Men hvis du er alenemor eller far og har tre unger, så sier det seg selv at du ikke kan bidra like mye som resten av gruppa. Vi driver å klasseskiller folk, og jeg liker det ikke, sa Håland Moe til avisa.

 
-Føler presset
På Utdanninsforbundet sine sider står det at frivillig betaling eller informasjon om kostnader i forkant ikke er avgjørende for om turer eller samlinger vurderes å være i skolens regi eller ikke.
Når turen er en del av opplæringen, må turen være gratis slik at alle elever får mulighet til å delta, skrives det videre. Det er dessuten skoleeier som må sørge for at alle elevane har en ulykkesforsikring, og at denne gjelder på turen. Ingen skal presses til å delta.
-Jeg tror mange må ta av potten som skal gå til ferie med familie og det å være sammen med hverandre. Hvis man ikke blir med på turen, så må de sitte på skolen. Alle vil det beste for sitt barn, og det er klart man føler seg presset når man ikke har de pengene de andre har, sa Håland Moe.

Tar regninga
-Dette er ikke snakk om småkroner, det er 8000 kroner. Jeg har blitt kontaktet av foreldre, og heldigvis for det. Ellers hadde jeg aldri visst dette, og etter vårt vedtak er dette helt feil, sa Håland Moe som fortsatte:
Påmeldingsfristen er gått ut. Synes Åmli kommune det er greit å pålegge en familie dette? Hele turen skurrer. Vi har vedtatt å jobbe for bedre levekår i kommunen, nå jobber vi mot oss selv i mine øyne, tordnet hun.
-Problemet er at hvis noen av foreldrene melder seg av, så blir det dyrere for de andre, det blir gruppepress for å få dette til, og det er ikke noe greit, sa Gunnar Baas (Sp).
-Dersom det nå blir noen som melder seg ut, så får vi heller ta mer-regningen som kommer på toppen til de andre, sa ordfører Reidar Saga (Ap).

Brudd på vedtak?
Etter møtet kommer enhetsleder Flottorp inn igjen i salen.
-Før du skriver for mye, så har jeg tatt kontakt med skolen og rektor forsikrer meg om at han er i full gang med å revidere de nye retningslinjene og at dette skal være på plass før skoleslutt, det er med andre ord løst til de reiser på tur i høst, og vi har lærerresurser til å påse at foreldredeltagelse skal være frivillig, sier Flottorp.
Men problemet med at denne ”salaten” oppdages så sent, er at skaden allerede er skjedd dersom det er noen foreldre som har opplevd dette som ”tvang”, eller som har meldt avbud fordi de ikke hadde råd til å være med, etter at dette angivelig skal ha vært satt som et krav helt til påmeldingsfristen gikk ut. Da følges ikke et vedtatt gratisprinsipp. Og heller ei Fylkesmannens skriv til alle kommuner i fjor der følgende ble påpekt; ”Eksempler på utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at elevene eller deres foreldre
dekker, er utgifter til reise, kost, losji og opplæring i forbindelse med leirskoleopphold eller andre
tematurer som er en del av opplæringen.”

Har du tips i saken, send epost til camilla@amliavisa.no