Brubråk fortsetter

 

 

GREIT? : Den populære sykkelruta fra Nelaug stasjon går over Vimme, på Majorbrua møter turfolket denne bommen som er låst fast i en traktor.

Majorbrua på Vimme som ligger i en av de populære sykkelrutene i Åmli, er atter i hardt vær. Rettere sagt, ”bommet inne” og låst fast med en traktor i front.

Brubråket har en historie. Først ble det satt opp bom, så kjetting. Da den ble fjernet tok grunneier Åsulv Sveinung Aas og reiv opp halve brua og dermed tvangsstengte han den populære sykkelruta mellom Nelaug og Arendal.
– Helt håpløst, og hærverk mente nabo Jon Støren den gang.
– Det ble gjort av sikkerhetshensyn, mente motparten Åsulv Sveinung Aas.
Men mye vann har rent i bekken under siden. Hele sulamitten havnet på det politiske bord, og de folkevalgte slo neven i bordet og sa at sånn, kunne vi ikke ha det på en offentlig sykkelvei. Hvis ikke Aas la til rette for de myke trafikantene, ventet det dagsmulter. Vedtaket ble delegert til rådmannen å følge opp.
Men sent i august i år, kom varslet til grunneierne på SMS. Arbeid med bom var påbegynt, ifølge Aas.

LES TIDLIGERE SAK HER 

Sinte og frustrerte
Åmliavisa tok turen ned til Majorbrua i oktober. Selve brua er nå utbedret. Dette er bekostet og gjort av øvrige grunneiere, ifølge John Støren. Men i front, står det nå en bom. Den er tjora fast med kjetting, i tillegg er den festet til en traktor.
-Vi har ikke hatt dialog med Aas. Tidligere er det noen som har fjernet pålen som sto der. Sent i august fikk vi SMS om at bom var påbegynt fra Aas. Nå står dette her, vi har ikke hatt videre dialog med ham. Vi er så oppgitte. Dette er jo et felleseie, men vi har ikke fått nøkkel til bommen, og hva skal vi gjøre. Fjerne traktoren hver gang vi vil benytte veien, spør Støren.
-Vi håper han kan vokse fra denne adferden, det er jo nærmest umulig for folk med barnevogn og unger i sykkeltralle å passere her slik som det er nå. Vi har tatt kontakt med kommunen, men vet ikke hva vi skal gjøre som grunneiere. Er det retten neste, spør Støren som er mektig oppgitt.
-Fossekompaniet har jo også stilt seg positive til å legge rør hvis det er det, det er tale om. Vi har også utbedret brua. Det er jo ikke mye trafikk med kjøretøy på denne brua, men nå er det umulig. Ille er det også for turfolk, et slikt stengsel byr jo ikke til passering, mener Støren.
-Vi er sinte og frustrerte, og skuffet over den måten Aas opptrer på nå, uttaler Støren.

NOK PLASS? :   Her ser man hvor sykkelfolk med barn i tralle skal passere, det samme gjelder barnevogner.
NOK PLASS? : Her ser man hvor sykkelfolk med barn i tralle skal passere, det samme gjelder barnevogner.

I grenseland
Men så til spørsmålet, hva er lov?
Vi tar en telefon til Olav Vehus i kommunen.
-Når det gjelder ferdsel for motorkjøretøy blir dette en privatrettslig affære mellom grunneierne. Det kommunen må ta stilling til, er om dette hindrer almen ferdsel for folk som bruker turveien med sykkel eller om de går, sier Vehus.
Han synes saken er vanskelig.
-Det er i grenseland slik som det er nå, for hvis man vil passere med barnevogn eller sykkeltralle for barn, så er det så vidt man kan komme forbi, og om dette er sikkert nok er også et spørsmål, sier han.
Dersom turfolk som ikke er kjent i område kommer til bommen, tror du de vil føle at det er greit å passere?
-Hindringen kan oppfattes som en avgrensing av bruk og et privatiserende signal som hindrer ferdsel på veien. Det er mulig å opplyse med skilt om at denne stengningen ikke gjelder for gang og sykkelbruk, men det springende punktet er om dette er i tråd med almen ferdsel slik det fremstår nå, sier Vehus som legger til; Dette er en spesiell sak.
Han avventer en tilbakemelding fra Arendalsbanens Venner i forhold til en vurdering på bruk fra turfolk.

”Et slikt stengsel byr vel ikke inn til passering?

For smal
Administrasjonen ved rådmann har mandat til å handle på kommunestyrets ordinære beslutning om fri ferdsel for gang og sykkelbruk på strekningen.
-Det har vært vanskelig å få kontakt med Aas, men vi må ta en runde på dette i administrasjonen for hvilket vedtak vi skal fatte, etter at vi hører fra Arendalsbanens Venner, sier Vehus.
Nestleder i Arendalsbanens Venner, John Vindholmen har selv vært på stedet for å se på brua, han tok med bilder som han viste på styremøte søndag kveld i forrige uke. Mandag uttaler han til avisen at styret i Arendalsbanens Venner ikke synes dette er greit.
– Vi kom frem til at det ikke er greit å passere slik det er nå, dette er noe vi reagerer på og vil ta opp med kommunen. Vi vil også snakke med grunneiere.
Vi har fått tilbakemeldinger fra noen som mener at bommen som står der nå gjør det for smalt, og det kan også skape sikkerhetsutfordringer for syklister. Vi har ikke fått direkte klager fra syklister, men nå er jo sesongen på hell, sier Vindholmen.

IMG_9018

Skader og mangler
Vi tar kontakt med Åsulv Sveinung Aas for å høre hans versjon av saken.
– Det var i 2016 gjennomført en broinspeksjon utført av Safecontrol. Deres konklusjon var at hovedbæresystemet til brua har skader og mangler som medfører nedsatt bæreevne og tiltak er nødvendig. Skader/mangler på bru- og veirekkverket må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten. Dette er utgangspunktet for at jeg har satt opp bom på min eiendom, nettopp for å ivareta sikkerheten og at jeg ikke skal havne i et erstatningsansvar. Bommen har etter at den ble satt opp vært utsatt for betydelig hærverk og jeg har derfor måttet sette i verk midlertidige tiltak slik at skadene kan bli utbedret. Det skal slik jeg ser det være helt greit for allmenheten å benytte veien til fots eller på sykkel, og kreves det mer plass for passering er ikke det noe problem sett fra min side, skriver Aas i sitt tilsvar på utspill fra resterende i saken.
Aas har sendt rapporten det henvises til i teksten til redaksjonen, den støtter påstandene til Aas.