– Skal det være en ring?

GIFTERING:  Da journalisten spurte om et artig bilde av ordfører på kne foran Margit Smeland som illustrasjon til vedtaket, fikk hun klart svar om at de så visst ikke ville fremstå som noen narrer. Men da Hans Fredrik Tangen så komikken i situasjonen, dro av sin egen giftering et øyeblikk, strakk ut armen og spurte; skal det være en ring til de to respektive. Ja, da satt latteren løst i de folkevalgte.  Ikke liker de det staten har pålagt dem, men må de –  så vil de gjøre en god jobb på den viktige dagen. 

Årsaken, er at det har kommet nye retningslinjer for kommunale vigsler.

Gratis
Dette tilbudet skal være åpent for alle som måtte ønsker det, så fremt ett av brudefolkene er bosatt i Åmli. Du må gi beskjed i god tid, minst tre uker. I utgangspunktet må du gifte deg i åpningstidene til kommunen, men dette kan avtales i hvert tilfelle dersom man ønsker en annen tid. Hvis du ønsker å bli viet et annet sted enn i kommunehuset, så må paret selv stå for omkostningene. Hvis du velger lørdag, eller kvelden og andre dager må du ut med en 500-lapp, står det å lese i saken. Velger du derimot åpningstiden på rådhuset, er det hele gratis.

Fra januar
Det er Stortinget som har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet overføres til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir myndighet. Dermed overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2018, det betyr at man kan forvente henvendelser allerede nå.
Det er kommunen så må tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted, I tillegg til det borgerlige vigselsformularet, kan man gi rom for å tilpasse seremonien med tekst og musikk dersom brudeparet ønsker dette, står det. Men det forventes ikke stor pågang lokalt, i 2015 ble 3 par viet i Aust-Agder tingrett fra Åmli, i 2016 var tallet null, mens det i 2017 frem til september har vært 4.
Selv viet av ordfører
Men hva tenker ordfører Reidar Saga om sin nye rolle som lokal ”Kirsten Giftekniv”?
– Dette er jo en spesiell sak, og dette kom opp i forbindelse med kommunereformen. Med større kommuner, skulle flere oppgaver påføres oss. Nå er det jo slik at jeg selv har vært gift en gang, og da ble vi viet av en ordfører i Danmark. Det var greit nok det, og for de som velger noe annet enn kirken så skal vi stille opp. Men jeg har bedt om en sak til kommunestyret nå, slik at vi kan diskutere saken, svarer Saga.
For han tenker at det bør luftes om ikke myndigheten også kan utvides til for eksempel rådmann, eller andre.
– Jeg synes vi skal snakke om det og tenke gjennom at myndigheten kan gjelde flere enn bare varaordføreren og meg selv, sier han.

Undervannsbryllup?
Saga spøker også litt, for selv om han ikke tror det vil komme et vell av folk, så sier han; Det kan jo ikke være slik at man må ut hver eneste helg i bryllup.
Likevel vil ordføreren gjerne legge til rette for en verdig og fin vigsel. Han mener kommunestyresalen er et godt egnet sted for vigsel for de som velger det, samtidig sier han ikke nei til å dra ut til folk – om det er i fjell eller langs sjø og strand.
– Alt innenfor rimelighetens grenser skal jeg prøve å etterkomme, men et undervannsbryllup tror jeg andre er mer egnet til å utføre, smiler han. Hvordan han legger opp ”talen” og det som skal sies, kommer litt an på, men han har sett utkast til mulig tekst tidligere. I tillegg vil han tilpasse dette etter hvem som skal gifte seg.
-Det blir jo spesielt å vie noen for første gang, men det viktigste er løftet de to gir til hverandre. Vi må strekke oss slik at brudeparet får en ramme de ønsker og vi må være klare til 1.januar. Men først skal vi ha en diskusjon på dette i kommunestyret, avslutter Saga.

– Skal pugge
Varaordfører Margit Smeland er klar i talen.
– Jeg synes det er tullete å tildele en slik jobb til kommunene. Det med ekteskapsinngåelse er en juridisk greie, og vi har tradisjon for at sorenskrivere utfører dette. Men når det først blir som det blir, er det viktig at vi som skal utføre denne jobben sørger for at det blir gjort så skikkelig og ordentlig som mulig, sier hun. Smeland tror alle kan klare å gjøre jobben, men det krever at man setter seg inn i ting.
– Jeg må pugge. For hvis det hadde vært meg som hadde stått der og skulle gifte meg, hadde jeg forventet at vedkommende hadde satt seg skikkelig inn i ting. At de var trygg på sin rolle, pent kledd og sørget for en verdig seremoni. Det handler om å ha respekt for de to som skal gifte seg. Men jeg kommer nok til å synes det er veldig spesielt når jeg står der første gang, det blir høytidelig og nervepirrende, og jeg vil nok legge mye i det. For dette er en så viktig dag for de to som skal gifte seg, og kanskje blir det også fint for noen å kunne velge noen de faktisk kjenner fra før, sier Smeland.
Hun kommer gjerne hjem til folk, men opp på høye fjelltopper? – Nei, den tiden er forbi for Margit, ler hun.
Men også hun, ser for seg at rådmannen kan være aktuell for oppgaven. Men andre, nei.
– Det blir bare tullete å ta inn andre. Men øverste administrative ledelse, ja. Så kan folk velge mellom oss tre, sier hun.
Og er varaordfører klar for giftemål i januar?
– Ja, det må jeg være. Men gi meg beskjed litt før da, så jeg kan starte pugginga, avslutter hun.

Uka etter skulle det hele opp til politisk behandling. 
-Jeg vil ikke binde deg opp hver helg, smilte Reidar Saga mot rådmann Christina Ødegård, som smilte tilbake. Men det hadde kanskje vært lurt å delegere myndigheten også til rådmannen. Og slik ble det også vedtatt, både Saga selv, varaordfører Margit Smeland og Christina Ødegård kan smi folk i ekteskap i Åmli fra 1.januar 2018.

Har de ikke råd til det, får de la være å gifte seg

 

Alle som vil
Men så var neste spørsmål, dette her med at en av partene skulle ha bostedsadresse her i Åmli, var det virkelig nødvendig?
-Hva med studentene som har flyttet ut, spurte ordføreren.
-Og er det ikke bare hyggelig hvis folk vil komme hit for å gifte seg da, kom det fra Kari-Anne Håland Moe.
– Ja, det er en del hyttefolk som velger de små koselige kirkene, sa både Hilde Hansen Smeland og varaordføreren.

Betale for helg & kveld
Redde for folkevandring, var de heller ikke.
-Jeg regner ikke med at det blir noe Las Vegas her, gliste Saga.
Men ekstra gebyrer for de som velger utenom åpningstid i kommunen, det blir det. En 1000 lapp må de ut med.
-Har de ikke råd til det, får de la være å gifte seg, kom det fra Saga.
– De kan jo få en Åmli-pin på kjøpet, spøkte Bjørn Gunnar Baas og sanket latter.
-Jeg synes det er raust av dere å åpne opp kalenderen deres slik, hvis dette hadde vært andre steder i arbeidslivet ville man fort krevd ekstra lønn for dette, kommenterte Hans Fredrik Tangen som la til; Det beste hadde vært hvis det ble så stor pågang at det kunne blitt en inntektskilde for kommunen.
– Vi får heller stramme inn hvis det blir et problem, svarte ordføreren og blunket.

 

Saken skal opp i kommunestyret på torsdag.