Treindustri fra vei til sjø

-Veien, sjåføren og bilen tåler det. Men vi får ikke tillatelsen. Hvor er logikken? Med et pennestrøk kan dere bedre forholdene for hele industrien, sa direktør ved Bergene Holms avdeling Nidarå i Åmli, Johan Mørland til statssekretær Brage Baklien (FrP) i Samferdselsdepartementet.

Vi er helt avhengig av Eydehavn når vi har ambisjoner om å vokse. Det fungerer ypperlig her på havna, men vi har kjempeproblemer med å få ut godset på en rasjonell måte. Vi kan frakte 60 tonn med tømmerstokker hit til havna, men hvis vi har flis får vi bare frakte 50 tonn. Det resulterer i langt flere vogntog enn nødvendig på veiene, mente Mørland.

Tonn-tull
Etablert i 1946, med 430 ansatte fordelt på 8 avdelinger omsetter Bergene Holm for 1,3 milliarder kroner. Det er ingen lillebror som skal ha sitt tre fra vei og over på sjø, via Eydehavn.
Fredag var statssekretær Brage Baklien (FrP) fra samferdselsdepartementet, stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) fra Agderbenken på besøk hos havnesjef Rune Hvass sammen med direktør i Bergene Holm, Johan Mørland. Også til stede på møtet på Eydehavn var Chim Kjølner (fylkestingsrepresentant FrP) og Jarl Steinar Odinsen, som er styreleder i havnestyret.
-I dag får ikke Bergene Holm lov til å fylle bilene med mer enn 50 tonn flis hit til Eydehavn, men med tømmer får de lov å frakte 60 tonn. Dette må vi få løst, uttalte Bruun-Gundersen til Åmliavisa før møtet.

VEI I VELLINGA:  Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) fra Agderbenken på besøk hos havnesjef Rune Hvass sammen med statssekretær Brage Baklien (FrP) fra samferdselsdepartementet. (T.h.) T.v, Styrelder i havnestyret, Jarl Steinar Odinsen.
VEI I VELLINGA: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) fra Agderbenken på besøk hos havnesjef Rune Hvass sammen med statssekretær Brage Baklien (FrP) fra samferdselsdepartementet. (T.h.) T.v, Styrelder i havnestyret, Jarl Steinar Odinsen.

-Kjapp dere
Agderparken Øst Eydehavn er et industriområde med lang historie, i dag er 25 virksomheter etablert på området. 100 mål nye næringstomter kommer for salg med tilknytning til ny veitrase mellom Eydehavn og Neskilen. Arendal Havn, etablert på Eydehavn – tilbyr havnetjenester og lastehåndtering direkte tilknyttet Agderparken Øst. Tilrettelagt, dimensjonert og utrustet for anløp av store skip og offshoreenheter.
-Til Rykene kan vi kjøre 60 tonn, for der er veien godkjent for det. Det hadde vært et kjempegrep for næringslivet å få endret på disse reglene. Det er snakk om millioner som ruller, mens vi venter på ny vei, sa Mørland.
Statssekretæren responderte at jo, han skulle ta dette innspillet med seg tilbake til Christiania, men nevnte likevel grensedragning på modulvogntog og kurvatur som var regler, av en grunn.
-Dette er så frustrerende. Vi konkurrerer mot Sverige, men i nabolandet har de tillatelse til tonnevis. Det blir helt skjev konkurranse når forutsetningene skal bli så ulike. Det er ingen trøst med en vei som vil ta tid nå, vi vil ha løst dette raskt, sa Mørland, mens statssekretæren nikket.

Hvor og når?
Andre problemstillinger som ble diskutert i møtet var tilknytting av veien fra havna over til E18.
– Det er som kjent to alternative traseer i dag, hvor den ene knyttes på Longum i Arendal og det andre alternativet er Kvastad/Langangen i Tvedestrand. Kommunene har ikke tatt stilling til dette ennå, så det må de finne ut av. Fordelen med Kvastad/Langangen-alternativet er all tømmertransport/trevareindustri i Åmli og Vegårshei som vil frakte varene ned til havna, sa Bruun-Gundersen.
-Det er utrolig viktig å få på plass en slik tilkobling og spille inn at vi ønsker at staten skal ta ansvar for dette, fortsatte Bruun-Gundersen.
Men hvor veien skal gå og hvem som skal ta initiativ til å avklare det, er også en del av debatten.
-Jeg mener kommunene bør begynne å snakke sammen og planlegge denne tilkoblingen fra Fylkesveien og opp til ny E18 nå, sa Bruun-Gundersen.

Cash til vei
Havnesjef Rune Hvass var meget tydelig da han la frem sin mening om ny veitilknytning til havna, ikke minst behovet for å bli stamnetthavn – forutsatt at man beholder denne «merkelappen» på andre havner fremover, utdyping av farled i Galtesund på grunn av begrensinger for cruiseskip ble også tema. -Vi driver kommersielt, vi driver bra, men vi kan drive ennå bedre. Det er ingen andre havner som er i nærheten av oss. Kristiansand tror de er senteret på Sørlandet, men det stemmer ikke. Vi er større enn dem på bulk. Vi tilbyr bedre transport for en billigere penge. Men når staten har bestemt at last skal ut på sjø, så må dere hjelpe oss med en bit vei så vi kan få dette til, sa Hvass henvendt til statssekretær Brage.
For selv om ny vei direkte fra Arendal havn til FV410 Neskilen er finansiert og etableres i 2020, ønsker man direkte vei og videreføring av FV 410 Neskilen til Heftingdalen og ny E18, det er her man ønsker at staten skal punge ut. Det er en slik kobling med hovedaksen E18 som vil gi vei i vellinga for tungtransporten, som for eksempel Mørlands tømmerbiler.
-Det beste er å få det med i neste NTP (Nasjonal transportplan) uttalte statssekretæren.
Det betyr at arbeidet lokalt, må begynne nå.

FAKTA: Sverige og Finland har åpnet for tyngre tømmervogntog enn det som er lovlig i Norge. Blant annet ble det i juni 2015 tillatt med 64 tonn tunge tømmervogntog i Sverige, og forsøk med både 74 og 90 tonns tømmervogntog. Tidligerer i år ble 74 tonn besluttet. I Finland er det åpnet for 76 tonn totalvekt på tømmerbilene, og forsøk pågår med 104 tonns vogntog. Utviklingen går mot stadig tyngre tømmervogntog. Også skognæringen i Norge har bedt om prøveordning med 74 tonn tømmervogntog, og saken ble sendt til vurdering i Vegdirektoratet.
Kilde/regjeringen St.6 (2016-2017)

Frykter tvangsekteskap med Arendal

Ved å si nei til Åmli kommer tvangen nærmere. Vi har satt oss selv på sidelinjen og gjort oss selv sårbare, mener gruppeleder i Froland Sp, Mari Mykland.

Les mer om kommunesammenslåingen i dagens papirutgave 

Sist uke var kommunereformen på sakskartet til kommunestyret i Froland. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder har den siste tiden vært i samtaler med Åmli om en mulig sammenslåing som følge av at Jan Tore Sanner har beordret kommunene til å utrede dette.

I strid med folket
Både Froland og Åmli har vært tydelige på at de ønsker å bestå som i dag, men Frolands innbyggere var klare i sin tale ved undersøkelsen som ble foretatt i høst, 86% av de spurte ønsket å bestå som egen kommune. Men da de samme menneskene ble spurt om hvem som er foretrukken dersom tvangsekteskap, så var Åmli en klar favoritt med hele 46 %. Arendal fikk til sammenligning bare 8 % oppslutning fra Frolands munner. I Åmli gav de samme spørsmålene tallene 68 % for egen kommune, for Froland: 43 % og for Arendal 17%. Det skulle altså ligget an for et samarbeid, men slik ble det ikke. I forrige utgave hadde også gruppeleder i Froland Sp, Mari Mykland et innlegg om «usikker fremtid for Froland» i Åmliavisa. -Argumentasjonen gikk på at hvis vi sa ja, så bant vi oss. Det medfører ikke riktighet slik jeg ser saken, sier hun til Åmliavisa.

Uklok avgjørelse
Både ordfører og varaordfører kom med en tilråding for videre utredning med Åmli.
-Representantene fra begge gruppene gikk imot med unntak av en, de lyttet ikke, sier hun.
Mykland frykter nå at dette bunner i et ønske om å se i retning av Arendal istedenfor Åmli, stikk i strid med meningen til representantene i Froland som ble spurt.
– Vi har vært tydelige på at vi ønsker at Froland skal bestå som en kommune, og det er jeg enig i, men når noen svinger pisken må vi av og til forholde oss til det, derfor synes jeg det er uklokt å si nei til muligheten for et samarbeid med Åmli, sier hun.

Lei seg
Mykland har sett på samarbeidet og dialogen med Åmli som svært god, og så ingen grunn for at man ikke kunne hatt utbytte av felles ressurser og interesser videre. Et Åmlivalg er i hennes bok, langt bedre enn et «tvangsekteskap med Arendal», noe hun ser kan komme.
Skjønner du hvis Åmli ble lei seg for resultatet?
-Ja, det forstår jeg. Jeg ble lei meg selv. Det er ingenting galt med Åmli, og det blir bare spekulasjoner å si noe om hvorfor det gikk som det gikk, men overrasket ble jeg, sier hun.
Overrasket ble også ordfører Reidar Saga og varaordfører Margit Smeland i Åmli, noe de også uttrykte til Mykland samme uke som avgjørelsen falt.

Gjorde som Froland
Torsdag forrige uke skulle Åmli ta stilling til om de ville si ja til å bli med Arendal videre, og hva hadde de egentlig som relevant valg, da Froland hadde klippet båndet som kunne ha blitt til en redningsplanke for innbyggerne som unisont har sagt at de heller vil til Froland, enn til Arendal. De vil stå alene (se egen sak på neste side)
Froland ser mot Arendal
-Det er klart at når Fylkesmannen ser at Froland sier så kategorisk nei til Åmli på tvers av det som fremstår som folkemeningen, da tenker de kanskje; Vi får vel bestemme for dem. Tvangen kommer nærmere. Vi har satt oss selv på sidelinjen og gjort oss selv sårbare. Det er vi ikke tjent med, jeg synes dette er trist, sier Mykland som svært gjerne vil formidle til Åmlis innbyggere at dette var ikke i tråd med alle i kommunestyret i nabokommunen.
Hun tror det er krefter i både KrF og Ap i Froland som ønsker å se mot Arendal.
-De bruker regjeringens argumenter, felles arbeidsmarked og lettere tilgjengelighet. Men jeg føler ikke et videre samarbeid ville bundet oss, vi skal jo ikke svare før i juni. Nå har vi staket ut en kurs, jeg er redd vi kommer til å angre bittert på. For hva om Åmli nå er med, da ligger Froland i midten, da blir det ennå vanskeligere for oss å bestå alene. Resultatet er at både Froland og Åmli som ønsker å stå alene kan tape, fordi Froland sa nei til hånden som kunne ha reddet oss, sier hun.

Atter nei
Tirsdag denne uken skulle formannskapet i Froland ta stilling til Arendals invitasjon, der ble valget slik: Enstemmig nei til invitasjonen til Arendal om kommunereformen.
– Vi er tydelige på at vi ønsker samarbeid velkommen, men ønsker å beholde Froland som egen kommune. Vedtaket angående Åmli gir føringer, og vi er derfor enige om at vi nå må si nei til andre invitasjoner, avslutter Mykland på telefonen fra formannskapet, tirsdag.