IMG_3567

Slaget om helsesenteret

LANG FARTSTID:  Sigmund Tveit er prosjektleder på utbyggingssaker i Åmli. Han har holdt i et hav av byggeprosjekter gjennom sin lange fartstid i bygda.  Nå går mannen snart av med pensjon. Han synes det er litt artig at et av de første prosjektene han hadde hendene på 80-tallet, nå også kan bli hans siste. 

(les vedtaket, nederst i saken)

I dag bestemmer kommunestyret om prosjektleder Sigmund Tveit sitt første prosjekt i Åmli, også skal bli hans siste.

 
-Dette var ett de første prosjektene jeg begynte med i Åmli i 1985/86 og hvis dette også skal bli mitt siste hadde det vært litt gøy, sånn sett hadde ringen blitt sluttet, sier prosjektleder på utbyggingssaker i Åmli kommune, Sigmund Tveit som skal gå av med pensjon.

Ekstraordinært
Sigmund Tveit, hadde innkalt til et ekstraordinært møte i plan og byggenemda, mandag.
Hvis man skal gjennomføre ombyggingsprosjektet ved Åmli helse- og sosialsenter krever det mer penger. Rettere sagt 3 160 000 kroner basert på ny kostnadskalkyle etter gjennomført anbudskonkurranse. Totalkostnaden i prosjektet er nå 11 471 000,- eks mva som tilsvarer i underkant av 10 000,- pr. m2 gulvareal.
-Anbudene er sammenlagt og prisstigning tatt med. Vi har hatt avklaring og dialogmøte med de tre tilbyderne. Alle ville ta bort gulvbelegg for å møte krav om ny standard. Når det gjaldt låsesystem, trodde jeg vi kanskje kunne bruke det gamle og vi hadde tatt høyde for 53 dører. Etter opptelling var det 70 dører med sylindere som ikke lot seg tilpasse. At lydkrav blir møtt er helt essensielt i forhold til konfidensielle samtaler. Sammenligningen mellom de tre aktørene var ubetydelig, men Åmli Mesterbygg hadde 5 md leveringstid og kommer derfor best ut til slutt, sa Tveit i møtet.

Lokalt og billigst
Byggeprosjektet vil i all hovedsak bety ny innvendig bygning med nytt energibesparende elektrisk anlegg, nye ventilasjonsanlegg for bedre inneklima, nye innvendige vegger, gulv og himlinger med lydkrav etter dagens byggeforskrift. Bygget blir også oppgradert etter nyeste krav til brannsikkerhet og i alt vesentlig til universell utforming.
-Åmli mesterbygg er i en læringsprosess, de har minst erfaring av aktørene, men det er viktig at de får prøve seg i markedet når de var billigst. De har færrest ansatte, men har sagt de kan gjennomføre det på 5 md, sa Tveit.

90-talls leie
-Vi har et ubenytta lån på omsorgsboligene som kan omdisponeres. Når vi leser leieavtalen fra 1991 med fylket, kommer det klart frem at de er ansvarlige for innvendig vedlikehold av tannlegekontorene, derfor ligger det godt an for å justere opp leia, mente Tveit.
Det Tveit henviser til er at det står 1,9 millioner av lån til finansiering av prosjektet i Århuskleiva som ikke er brukt. En årlig kapitalkostnad av dette lånebeløpet ligger allerede inne i budsjettet og en omdisponering av dette lånet til finansiering av det planlagte helse og sosialhuset vil ikke øke dagens kommunale driftsbudsjett. Når vi snakker om tilleggslånet på 1 260 000,- som må tas opp, gir dette en økt årlig kapitalkostnad på 67 000 kroner. Dette beløpet er foreslått dekka gjennom økte husleieinntekter fra Fylkeskommunen og NAV stat, og reduserte vedlikeholdsutgifter. Når det gjelder husleie er det ikke ført reelle forhandlinger, men dagens leieavtale med Fylkeskommunen gir et godt grunnlag for økt leie. I avtalen er Fylkeskommunen selv ansvarlig for innvendig vedlikehold av lokaler til tannlege som nå bygges om og rustes opp. NAV stat ønsker også kontor til sporadisk opphold etter flytting fra kommunen og vil naturligvis måtte betale husleie for dette, står det i saksdokumentene.
-Budsjettmessig blir det null økning, sa Tveit.

”Sånn sett hadde ringet blitt sluttet”

Kan blusse opp
Enhetsleder Laila Nylund skal blant annet bistå med å ”flytte” kommunale tjenester som nå holder til i huset til andre plasser i en byggeperiode, til blant annet Veksthuset der Nav skal ha tilhold.
-Vi må ha en oppstartsdato og et ja, for å vite om dette nå skal gjennomføres eller ikke, sa Tveit.
570 000 kroner har allerede gått til konsulenter knyttet til prosjektet.
-Jeg synes du har gjort en god jobb, men jeg ser ikke bort ifra at dette vil blusse opp igjen i kommunestyre i forhold til å tenke noe helt nytt når de ser prisøkningen, sa ordfører Reidar Saga i møtet.
-Vi snakker om 380 kvadrat som skal brukes til noe fornuftig, skal du bygge nytt og tilsvarende bygg så er du opp i helt andre summer. Men jo, jeg er forberedt på at kommunestyret kan ha meninger om dette, svarte Tveit.

 
Dom faller i dag
-Det jeg tror er viktig, er å signalisere at de fleste som har vært med på dette nå er fornøyde, spurte Saga.
-Ja, nå har vi tegna om så mange ganger og tatt hensyn til alle, at nå må alle være fornøyde, mente Laila Nylund.
Plan- og byggenemda vedtok, med forbehold om endelig finansiering å inngå kontrakt med Åmli Mesterbygg AS som har levert et komplett tilbud til lavest pris. Formannskapet aksepterte at saken skulle fremmes direkte til kommunestyret etter behandling i plan-og byggenemda. Det er altså opp til kommunestyret, om det blir eller ikke blir helse- og sosialsenter i bygda som planlagt denne gangen.

Torsdag gikk flertallet for planen,  – les debatten i kommende avis. 

Comments

comments