????????????????????????????????????

Nei, nei, og nei

Med 16 mot 1 stemme, gikk kommunestyret for rådmannens forslag og et blankt, skinnende, nytt og atter nei på klagen om konsesjonsvilkåra på Åmland.

Man kan slettes ikke se, at det er kommet inn nye og avgjørende momenter i saken som skal tilsi en helomvending av vedtaket, skrives det i kommunens dokumenter. Dessuten har Birte Nilsen brutt konsesjonsvilkåret om innflytting innen juli i fjor, i huset der ingen syntes å ville bu. Under avstemmingen i kommunestyret var det kun KRF`s Sveinung Seljås som rakk opp sin hand for klageren. Dermed blir saken sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, men det er jo ikke første gang.

Side 4Side 5

Faksimile 2.juli 2015 Åmliavisa

 

Nei, og så ja
For i forhold til sakspapirene skal det ha kommet, måneden etter Birte Norma Nilsen allerede skulle ha bodd på Åmland, et nytt brev om endret konsesjonsvilkår knytta til eiendommen. Alle som en, gikk den gangen politikerne imot søknaden i kommunestyret i oktober i fjor. Men så har jo også, søker klagerett på vedtaket. Og den kom, klagen altså. For i november samme år, ble den fremmet gjennom advokat.
Saken er som tidligere publisert i Åmliavisa, langt som et vondt år. Men for å ta nåværende søker i korte trekk; Oktober 2012 søkte Birte Nilsen om konsesjon på eiendommen Åmland gnr 22 bnr 1. Hun opplyste at hun ikke ville bo der innen 1 år, men innen 3. Søknaden ble behandlet og avslått. Så klager søker på vedtak, den blir ikke tatt til følge, og følgelig sendt videre Fylkesmannen i Aust Agder. I konsesjonssøknaden ble det opplyst at hun ville bosette seg etter endt studie og hun får et ja, på betingelsene; Kjøpesummen settes til maksimalt 2.300.000 og hun må selv flytte til eiendommen senest 1.07.2015.

Har ikke råd
Det skjedde ikke, heller ikke ble det søkt om byggeløyve eller gjort noe på stedet. Naboen varslet kommunen om brudd på boplikten måneden etter, og i september kom det en ny søknad, fra Nilsen der hun skriver at hun er i en fase i livet som student, at hun ikke kan flytte til Åmland, ennå. Kommunen sier atter nei, og deretter kommer klagen igjen. Hun har ikke råd til å oppføre et bostedshus. Torsdag sa kommunestyret nok en gang nei, og Fylkesmannen får igjen- saken i fanget. Og der står saken, nå.
Med til historien hører det at Birte Nilsen kjøpte eigedomen av sin far, eiendomsmannen; Scott Nilsen som selv ikke fikk konsesjon på samme eiendom. Datteren kjøpte eiendommen og var klar over at det ikke var et bostedshus på eiendommen. Hun var også kjent med at en tidligere konsesjon gikk til Bjørn Pedersen ble trukket, nettopp på brudd på boplikten. Åmli kommune vil ha bosetting på eiendommen, man kan også dokumentere at det har vært andre intressenter som ville kjøpe og bu, men de har fått kjøpt andre bruk i området.
Avslutningsvis skrives det blant annet i saksdokumentene; «Eigedomen har eit verdifullt kulturlandskap som er i ferd med å gro i igjen. Gamle bygningar har rast saman. Hadde tidlegare eigarar hatt fast busetting på eigedomen, ville ein kunne forvalta eigedomen på ein langt betre måte.»

 

Comments

comments