IMG_8959

Mister fasttelefonen

ØNSKER Å BEHOLDE TRYGGHETEN:  Hjalmar Kil hjemme på kjøkkenet der fasttelefonen har representert en trygghet for 81-åringen som bor alene med veldig klein mobildekning. Han er fortvilet over at tilbudet nå forsvinner. 

 

Hjalmar Kil i Åmli har fått et brev fra Telenor, nå mister han fasttelefonen. Han er fortvilet, og føler seg maktesløs.

Vi har slått opp adressen til Kil på kart, og kjører inn mot Fiskvatn der huset til Kil står avmerket. Vel fremme finner vi ikke huset, og ringer mobiltelefonen til Kil, men blir brutt. Vi får ikke kontakt på grunn av mangel på dekning der Kil bor. På fasttelefonen får vi imidlertid tak i ham, og får oppgitt at etter kommunen for noen år siden kom med nye adresser, så er huset feilplottet inn på kartet. Kil bor langs hovedveien, og man skal ikke ta av inn til Fiskevatn i det hele tatt.

Finner ikke frem
-Alle som sjekker kartet kjører feil, sier Kil når vi kommer frem til riktig hus.
Hva skjer hvis ambulanse skal finne frem?
-Hvis de ikke har lokalkunnskap om hvor jeg bor, kjører de også feil. Det samme gjelder postmannen, sier Kil.
I 2015 kom det artikler på nett, Telenor dropper planene om å kutte ut fasttelefonen, nå kan du få beholde den så lenge du vil, kunne vi lese. Men så kommer 2017, og Telenor får hastverk med å fase ut kobberet. Hjalmar Kil i Åmli er en av dem som har fått kroken på døra-brevet i posten. Han er ikke alene.

FUNGERER IKKE: Hjalmar Kil (t.h) sammen med Gunstein Krossbekk utenfor huset til sistnevnte. Krossbekk forteller at han må opp på låvebrua bak for å få dekning, og det er på en god dag. Han er fortvilt over den eksisterende telefonen han nå har, som ikke fungerer, selv med antenne. Han vil bestille ny, men hva om det ikke fungerer og noe skjer, er det forsvarlig, spør de.
FUNGERER IKKE: Hjalmar Kil (t.h) sammen med Gunstein Krossbekk utenfor huset til sistnevnte. Krossbekk forteller at han må opp på låvebrua bak for å få dekning, og det er på en god dag. Han er fortvilt over den eksisterende telefonen han nå har, som ikke fungerer, selv med antenne. Han vil bestille ny, men hva om det ikke fungerer og noe skjer, er det forsvarlig, spør de.


Null mobildekning
I brevet Kil har mottatt står det; ”Som en del av Telenors planer for modernisering og videreutvikling av telenettet vil ditt telefonabonnement nå bli levert på ny teknologi. Ditt nåværende telefonabonnement blir avsluttet 31. oktober 2017. Som en erstatning tilbyr vi deg en løsning over mobilnettet. Mobil hjemmetelefon.”
Hjalmar Kil plukker opp mobiltelefonen som ligger på kjøkkenbordet.
-Jaja, her er det ingen dekning, så lykke til med det, sier han mutt.

-Blir vel liggende
Men i brevet står det også at man kan få tilsendt ett kostnadsfritt telefonapparat som er tilpasset med SIM-kort. Dette apparatet krever strøm, men er også oppladbart. ”Hvis du ikke har tilstrekkelig mobildekning, så vil vi kunne kostnadsfritt montere en utvendig ekstern antenne. Antennen vil kobles til apparatet og forsterke mobilsignalene på telefonen.”, står det å lese.
Det er med andre ord, håp?
-Ja, jeg ser hva det står. Men jeg vet at mobildekningen min ofte er lik null. Og naboen min, han har et slikt apparat som er litt eldre, og det funker ikke i det hele tatt. Jeg har ikke så trua på dette, sier Kil litt oppgitt.
81-åringen hadde et alvorlig hjerteattakk i 2014, den gangen fikk han tak i naboen via fasttelefonen som varsel ambulansen. Kil bor alene i huset sitt.
Hva gjør du dersom du får et illebefinnende når fasttelefonen forsvinner?
-Det vet jeg ikke. Jeg blir vel liggende der hvis jeg ikke får dekning, sier Kil.

NULL DEKNING: Hjalmar Kil har tilnærmet null dekning på mobiltelefonen stort sett hele tiden, av og til har han en strek, men da må han ofte ut av huset. Han mener det er umulig å få kontakt med omverdenen via mobil på dagen med dårlig vær.
NULL DEKNING: Hjalmar Kil har tilnærmet null dekning på mobiltelefonen stort sett hele tiden, av og til har han en strek, men da må han ofte ut av huset. Han mener det er umulig å få kontakt med omverdenen via mobil på dagen med dårlig vær.

Fungerer ikke
Det er ifølge Kil Øvrebygda som mister fasttelefonen, dette innebærer brukere på Sandå-kretsen, Katterås, Øy, Bjorevja og Fiskvatn som mister sentralen som i dag er lokalisert ved Glasstua.
-Det hender jeg får dekning på mobilen langt ute på veien, men det er ikke lett å komme seg dit hvis jeg blir syk, sier han.
Telenor har leveringsplikt av teletjenester over hele landet. Men denne telefonen det er snakk om kan ikke kombineres med hus- eller trygghetsalarm.
I nabohuset en kilometer unna bor Gunstein Krossbekk sammen med kona.
-Jeg må stå oppe på låvebrua der, noen ganger er jeg heldig å få dekning der, peker han.
– Det er jo ikke noe særlig å stavre seg ut i vinterstormene med mobilen, sier han.
Fra før av har Krossbekk en eldre versjon av dette telefonapparatet, samt antenne installert som nå Telenor tilbyr kundene som mister fasttelefonen.
– Det har ikke fungert i det hele tatt. Men jeg må jo bestille et nytt nå, så får vi se om det fungerer, for man må jo prøve. Men leit er dette her, sier han.

FEIL PÅ KARTET: Hvis man søker opp Hjalmar Kil på gule sider og trykker på kart, får vi vite at han bor her. ( den røde pila) Men det gjør han ikke. Ifølge Google maps, skal naboen Gunstein Krossbekk bo i hagen til eiendommen ved siden av. Det medfører heller ikke riktighet. Uoverstemmelsene med kart og adresser skal ha skjedd da kommunen la om gateadressene, ifølge Kil og Krossbekk har mange problemer med å finne frem, nå mister de også fasttelefonen. ( skjermdump av kart)
FEIL PÅ KARTET: Hvis man søker opp Hjalmar Kil på gule sider og trykker på kart, får vi vite at han bor her. ( den røde pila) Men det gjør han ikke. Ifølge kart, skal naboen Gunstein Krossbekk bo i hagen til eiendommen ved siden av. Det medfører heller ikke riktighet. Uoverensstemmelsene med kart og adresser skal ha skjedd da kommunen la om gateadressene, ifølge Kil og Krossbekk har mange problemer med å finne frem, nå mister de også fasttelefonen. (skjermdump av kart)

 

Feil på kart
Krossbekk forteller at familie og venner har vondt for å få kommunisert med dem på grunn av manglende dekning.
– Hvis det regner, får vi ikke refleks fra Olstadheia og da kan vi bare glemme dekning, sier Krossbekk.
– Hva gjør dere hvis dere blir syke da?
– Da får kjerringa springe til naboen som i gamle dager, men jeg skal fortelle deg det at vi også er merket av feil på kartet etter de nye adressene i kommunen, så lett å finne frem for de som ikke er lokalkjente er det ikke, sier Krossbekk.
Han er i likhet med Kil urolig for at den nye løsningen ikke vil fungere.
– Jeg har vanskelig for å tro at de gjør noe med dette. Telenor er store og gjør vel som de vil. Hvis ikke denne nye telefonen med antenne fungerer, da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, sier Kil.

Det er ikke så lett  å gå over til naboen  hvis jeg blir alvorlig syk

Hva gjør Telenor?
Vi tar en telefon til kommunikasjonssjef, Kristine Meek i Telenor og blir henvist til informasjonssjef Per A. Meling som får spørsmålet; Telenor har slik jeg forstår det leveringsplikt av teletjenester over hele landet. Vedkommende det er tale om har tilnærmet ingen mobildekning i huset. Nabo har en eldre versjon av dette kostnadsfrie apparatet, samt antenne. Det har ikke fungert. Dersom dette apparatet mot formodning ikke skulle virke, selv med antenne og nyere versjon, hva tilbyr Telenor da?
Det er moderniseringsdirektør, Arne Quist Christensen som svarer;
– I all hovedsak så setter vi slike saker på «vent» mht. nedstenging inntil mobildekningen er tilfredsstillende og tjenesten kan leveres ihh. til regulatoriske krav.

Vil utsette
-Betyr svaret ditt at kundene dette gjelder vil få installert den nye telefonen og forsterkende mast først, og at dere sjekker at alt virker, og hvis dette er tilfredsstillende – så vil dere koble ut fasttelefonen?
Og, dersom det ikke fungerer beholder de fasttelefonen inntil dere finner en tilfredsstillende løsning?
-I brevet som kundene har fått har de fått tilbud om mobil hjemmetelefon. Videre så har de fått beskjed om å ta kontakt med vår kundeservice dersom de opplever dårlig dekning.
Dersom kundene tar kontakt med vår kundeservice vil de få tilbud om ekstern antenne dersom kundene opplever manglende dekning i dag. Dersom de opplever at denne løsningen ikke fungerer vil vi utsette nedleggelsen av sentralen og se nærmere på området. En løsning kan være plassering av den eksterne antennen. En annen løsning kan være videre utsettelse av nedleggelsen av sentralen inntil vi finner en løsning på mobildekningen.
Vår analyse viser at det i dette området skal være dekning for berørte kunder, skriver Quist Christensen.

 

Comments

comments