IMG_7318

Kritisk til barnehagefordeling

SØKER ENDRING: John Lien ønsker å gjøre noe med fordelingen av utenlandske barn i barnehagene i Åmli. Han mener det er bedre for integreringen at det fordeles mer likt mellom den private og de kommunale barnehagene. 

 

I 2015 var antallet minoritetsspråkelige førskolebarn i kommunal barnehage i Åmli på 32,5 prosent. Nå er tallet for Beverborga 39,13%. Allerede i våres ropte John Lien (Ap) varsku, han ville ta grep før neste opptak.

Allerede i februar i år tok John Lien fra Arbeiderpartiet kontakt med ordfører Reidar Saga (Ap). Spørsmålet han stilte, var om det medførte riktighet at alle flyktningene måtte inn i kommunale barnehagene i kommunen. Han påpekte den høye prosenten av utenlandske barn i Beverborga, noe han stiller seg kritisk til i forhold til fungerende integrering. Var det ikke på tide å gjøre noe med situasjonen, før nytt inntak, spurte Lien.
Utfordringer
I en annen sak som skulle opp i kommunestyret, understrekes bekymringen John Lien har hatt over tid. For i forslag til helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere i Åmli kommune står det; Åmli kommune har en opplæringsplan som ble vedtatt i 2014, og barnehagen har en egen veileder for arbeidet med minoritetsspråklige førskolebarn i Åmli kommune som var gjeldende fra januar 2015. I Åmli kommune er det fire barnehager, tre kommunale og en privat. To av barnehagene er i sentrum, en er på Dølemo, og en er på Selåsvatn. Frem til nå er det den kommunale barnehagen i sentrum, Beverborga, som har vært benyttet til flyktningbarn.
«Det har vært mange utfordringer knyttet til å ta imot flyktningbarn både med hensyn til kultur og opplevelser de har med seg som må bearbeides. De ansatte har i løpet av de årene kommunen har bosatt flyktninger tilegnet seg mye nyttig kompetanse og erfaringer.»
Det er totalt 71 plasser i Beverborga barnehage. Av disse plassene er det foretatt en statistikk som viser at: «Antall minoritetsspråklige førskolebarn i kommunal barnehage er på hele 32,5 prosent i 2015, det vil si hele 13 av 40 barn i de kommunale barnehagene. Høsten 2016 er prosenten 17 av 50 barn. Tallet er høyere enn i Oslo»

Avventer situasjon
Men, etter det avisen kjenner til skal det ikke foreligge et vedtak på at alle flyktningbarn må inn i kommunale barnehager, og signaler om at man ønsket å se på en mulighet til å fordele barna annerledes fra kommunens side, ble gitt. Dette var noe som etter planen skulle opp i samordnet opptaktsmøte med alle barnehagene i mars. Derfor avventer Lien situasjonen, men spør ordføreren igjen i august. Hvordan har det gått med situasjonen?

-Må tas tak i
Ordfører svarer og stiller spørsmålet videre til enhetsleder Tore Flottorp og barnehageleder Steven Gøran som kommer med følgende tall; Beverborga = 39,13 %.  Dølemo = 33,33 % og  Mosberg = 11,11 %. I Klokkargarden er det 1 barn med to polske foreldre, 2 barn med norsk far og mor fra et annet land. Om man regner disse som fremmedspråklige utgjør det 9 %. Det er 33 barn der.
Og nå blir Lien lei. For tallet er ikke bedret i de kommunale barnehagene, de har økt.
-Jeg tenkte det var greit å ta dette opp før nytt inntak, men det hjalp tydeligvis ikke i det hele tatt. Er det riktig at kommunen skal ha hele belastningen med flyktningbarna og de språklige svake? Fører dette til at prisen per barn stiger i Beverborga, med de følgene at overføringen stiger proporsjonalt til Klokkargarden, spør han igjen og legger til; Jeg tror også at Beverborga blir en annen rangs barnehage med klikker av utenlandske barn, og dette medfører at det blir enda mindre norsk språklige i barnehagen, da norske søker seg vekk ifra denne. Er dette noe vi må, og burde tenke litt mer på spør Lien ordfører i oppfølgingseposten. Nå stiller Lien på nytt spørsmålet formelt til ordfører og har bedt om svar i kommunestyret. Hele kommunestyret får kopi av eposten, det samme får avisen.

– Klikker må unngås
Til Åmliavisa sier Lien; Vi må unngå å få klikker i barnehagene, det er ikke sunt og bra for integreringsprosessen. Og det er vi som kommune som må ta tak i det. Dersom det ikke foreligger en årsak til at vi ikke kan fordele utenlandske barn i både privat og kommunal barnehage i Åmli, skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke fikk gjort noe med sitasjonen før opptaket, sier Lien som er irritert.

Vi fulgte opp med sak fra kommunestyret. Les den i dagens papirutgave.

Comments

comments