Åmli sentrum-NETT

Ikke best, men blir bedre

Åmli kommune havner på 314-plass i ferske tall fra Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) årlige KommuneNM. Den dårlige nyheten er at dette er relativt langt nede blant landets 428 kommuner. Den gode nyheten er at Åmli har steget 51 plasser siden 2014.

NHOs KommuneNM 2016 rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet.
Her undersøker man blant anna arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
Det er viktig så skille NHOs KommuneNM fra det såkalte Kommunebarometeret som lages av Kommunal Rapport.

Nummer 11 i Aust-Agder
Også i år er det Sola kommune i Rogarland. som går av med seieren. I Aust-Agder ruver Grimstad på toppen med en beundringsverdig 33-plass, mens Arendal er nummer 91.
Blant nabokommunene er Vegårshei nummer 236, Froland nummer 243 og Tvedestrand 285.
Fire kommuner kommer dårligere ut enn Åmli i Aust-Agder. Dette gjelder Valle med 321, Iveland med 341, Gjerstad med 345 og Bygland med 358-plass.
Undersøkelsen bygger på at det bor 1842 personer i Åmli. Av disse er 728 sysselsatt.

Industri- og olje
Det er verd å merke seg at den største gruppa jobber innen industri og olje, nemlig 20,7 prosent. Her spiller nok Bergene Holm-sagbruket en viktig rolle. 19,9 prosent jobber innen helse- og sosialsektoren, 13,6 prosent innen bygg og anlegg, 12,5 prosent i varehandelen, 9,7 prosent i tjenestesektoren, 8,1 prosent innen jord- og skogbruk, 5,2 prosent i offentlig administrasjon og 2,5 prosent innen overnatting og servering.
Det er ingen overraskelse at mange jobber innen offentlig sektor. Men disse talla viser også hvor viktig det private næringslivet er for sysselsettinga i Åmli.

Færre i jobb-lav ledighet
Undersøkelsen avdekker at kommunen ligger et godt stykke under landsgjennomsnittet når det gjelder sysselsetting. Tallet for Norge er 74. I Åmli er 61,5 prosent sysselsatt.
Til tross for dette har Åmli en lavere ledighet enn landsgjennomsnittet som på 2,9 prosent. Tallet for Åmli 1,5 prosent.
NHO opererer med regioner når det gjelder sysselsettinga. For Region Østre Agder som inkluderer Åmli, har sysselsettinga sunket med tre prosent siden 2012.

Mange uførepensjonster
Åmli har et høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder antall uførepensjonister mellom 18 og 67 år er landsgjennomsnittet 5,8 prosent. Tallet for Åmli er 11,7. Dette tallet kommer ikke som noen overraskelse.
Et annet tall hvor Åmli gjør det relativt dårlig er sysselsatte med minst fire års høyere utdannelse. Her er landsgjennomsnittet 10,4 prosent. Tallet for Åmli er beskjedne 2,9.
Men også her finnes det en god nyhet. Åmli ligger nemlig over landsgjennomsnittet for sysselsatte med beståtte fagprøver. Landsgjennomnsnittet er 10,9. I Åmli er tallet 13,8.
Undersøkelsen viser at Åmli-folk tjener dårligere enn landsgjenomsnittet. Gjennomsnittlig bruttoinntekt pr. person over 17 år for hele Norge er 423.106 kroner. I Åmli er inntekta 357.600 kroner.

 

Comments

comments