Fusjonsforhandlinger med Frolendingen

Åmliavisa går denne uken i fusjonsforhandlinger med naboavisa Frolendingen.

 
– Jeg tenker at vi i vårt innledende møte må få avklart plusser og minuser, og hvordan vi sammen kan bli enige om en felles vei videre for begge avisene. Begge avisene har samme formål; å utgi lokalavis til abonnenter i Froland og Åmli. Her må vi finne en god løsning sier Frolendingens styreleder Henning Håkedal, mandag.

Lokalstoff i Åmli
Tidligere denne måneden ble det kjent at nåværende redaktør og daglig leder, Camilla Glad har sagt opp sin stilling. Hun begynner som ny redaktør i Aust Agder Blad.
-Det blir svært vanskelig å erstatte Camilla som over tid har effektivisert avisa, i den forbindelse har vi sammen med styret sett på alternative løsninger, sier styreleder Gunnar Hillestad i Åmliavisa til egen avis.
I styremøtet forrige uke ble det enstemmig besluttet at den beste løsningen var å invitere Frolendingen til fusjonssamtale.
-Det viktigste for oss er å gjøre dette ryddig og best for alle involverte. Vi ønsker ikke å legge ned, men heller se på dette som en mulighet for å bringe avisen inn i en ny form, og kutte nødvendige utgifter slik at den blir levedyktig i fremtiden også, sier Hillestad og Glad til egen avis.
Sammen utgjør de to forhandlingsutvalget valgt på sist styremøte, de skal denne uken gå i avtalte forhandlinger med representanter fra Frolendingen.
-Målsettingen fra begge parter er å lage et best mulig tilbud for Åmliabonnenter og Frolendinger. Vi vil arbeide for at Åmli vil få et eget bemannet kontor som dekker lokalstoffet her, sier Hillestad.

LES MER I TORSDAGENS PAPIRUTGAVE

Comments

comments