Sparekniv i valgflesk

– Fra 2015 til 2018 foreslo rådmannen å spare over 9 millioner kroner. Formannskapet ble kun med på omlag 3 mill. I dag er det opp til kommunestyret.

Jobben hennes er å skrelle vekk unødvendige driftsutgiftene, og man må finne andre måter å jobbe, ikke minst levere tjenester på i kommunen. Men det er ikke alltid like populært å skjære i budsjetter. Christina Ødegård gjør det likevel. Lett for å få gehør for sparekniv i valgflesktider, er det imidlertid ikke.

-Jeg er den kjipe jeg vettu, i disse valgkamptider kan det være
fristende å skyve på vanskelige saker, smiler rådmannen.

Programplikt
Hun mener det er bedre med en langsiktig strategi, enn å fatte hastevedtak på veien. Men politikerne ville ikke være med på de store «kuttene» under Formannskapet sist uke, nå skal saken over til kommunestyret.
-Vi er ikke i krise, og vi har forpliktet oss til et valgkampprogram- det står vi ved. Men det er en god øvelse å drøfte løsninger for en bedret effektivisering, sier Tellef Olstad til Åmliavisa.
Og drøfting, rettere sagt diskusjon- ble det.
– Det viktige er at de nå har fått forslag foran seg, hva de vedtar er opp til dem. Det ligger ikke noe prestisje i det for min del. Jeg er ikke fru sparekniv, men jeg mener det er viktig å se på hvordan ressursene kan utnyttes bedre, sier rådmannen.
Høyere gebyrer
Etter en heftig debatt i administrasjonsutvalget, med et påfallende rotete og uoversiktlig gjenavstemming i formannskapet, var det mange punkter som fikk blankt nei under behandlingen, men det som passerte var økte gebyrer. Saksbehandling innenfor plan- og bygningsloven, kart og oppmåling -skal bli fullt selvfinansierende, dermed blir gebyrene for innbyggerne stige over en 3 års periode fra årsskiftet. Dette vil gi 199 000 kroner på plussiden i budsjettet i forhold til dagens løsning. Vann og avløpsgebyrer blir også dyrere, dette gir 460 000 i merinntekt til kommunen. Det innføres også et fakturagebyr på 45 kr, som øker inntekten med 216 000 kroner.

Nulltoleranse
Alt som har med kutt i stillinger å gjøre, ville ikke politikerne ta i. Dette skal opp som egne saker uansett anbefaling. Formannskapet går derimot inn for å avvikle en stilling på 40 % på plan og næring fra september i år, det gir en innsparing på 238 500. Dette gjelder også reduksjon av 60 % stilling innenfor landbruk, som gir 361 000 ekstra i potten. Formannskapet sa også ja til kutt av ekstern institusjonsplass fra 2016, innsparingen er satt til 200 000 i året. En stilling på vaskeri på 20 % blir ikke videreført rett og slett fordi vedkommende går av med pensjon. Prislapp: 125 000 kroner. Det ligger også i kortene at avdelingen for funksjonshemmede skal redusere bemanningen over tid, meningen er å dreie tjenesten mot en miljøarbeidertjeneste. Man vil også se på et eventuelt samarbeid med nabokommune om legestilling for å spare penger.

Mer svømmetid
Lærerne mister et funksjonstillegg fra neste skoleår, innsparingen er på 50 000. Man vil også knipe igjen på pengesekken når det gjelder bemanning av assistenter, som ligger høyt. Prislapp: 70 000 kroner. Og hvis elevtallet ikke stiger, ligger det an til et stillingskutt ved skolen. Summen for inntjening er på 600 000 kroner. Åpningstidene i svømmehallen derimot blir utvidet med 1 dag, det koster 4 600 kroner. Når det gjelder barnehage, gir man mer, men får litt tilbake. For utvidelse av barnehagetid koster 30 000 mer, mens endring av minste oppholdstid gir 18 000 tilbake. Man vil også innføre et idrettstilbud ved SFO som vil koste noen kroner for brukerne, det gir 50 000 i overskudd.

Kirke-nei
Rådmannen skal i dialog med NAV, også se på en stillingsreduksjon på 30 %, det utgjør 150 000 per år. Og kirkelig fellesråd får innskjerping, politikerne sier ja til å kutte hele overføringen med 300 000 kroner. Men de ser innover også, for politikerne vedtok at betalt matpause nå avsluttes. I tillegg skal alle kommuneansatte jobbe inn sommertiden i vinterhalvåret.

Les mer politiske lokalnyheter i dagens papirutgave

Sammen mot drop-out

Femteklassinger i Åmli er bedre enn resten av fylket på regning, men i alle andre fag ligger vi under fylkessnittet. Det øker faren for dro-pout i videregående, noe politikerne vil til livs.

Tirsdag forrige uke ble det avholdt temadag for skolen i kommunestyrsalen i Åmli. Det er fastsatt i opplæringsloven at det skal utarbeides rapport om tilstanden i opplæringen.

Ressurs
-Vi sliter litt med resultatene våre, men det er vår plikt å snu og vende på hver en stein, slik at vi kan bedre resultatene i skolen, åpnet ordfører Reidar Saga, Ap. Han mener at tidlig innsats er det som gjelder, ikke minst en langsiktig og systematisk planlegging.  

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.