Sammen mot drop-out

Femteklassinger i Åmli er bedre enn resten av fylket på regning, men i alle andre fag ligger vi under fylkessnittet. Det øker faren for dro-pout i videregående, noe politikerne vil til livs.

Tirsdag forrige uke ble det avholdt temadag for skolen i kommunestyrsalen i Åmli. Det er fastsatt i opplæringsloven at det skal utarbeides rapport om tilstanden i opplæringen.

Ressurs
-Vi sliter litt med resultatene våre, men det er vår plikt å snu og vende på hver en stein, slik at vi kan bedre resultatene i skolen, åpnet ordfører Reidar Saga, Ap. Han mener at tidlig innsats er det som gjelder, ikke minst en langsiktig og systematisk planlegging.  

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.

Krafttak for Telemarksveien

I går ble Telemarksvegen diskutert i Åmli. Ordførere og representanter i gruppa smidde felles strategi for bedre vei på RV 41. Til høsten leverer de sitt forslag til fylkeskommunene som innspill til NTP.

 

-Resultatet av samarbeidet er et stort skritt videre for enighet og realisering av en etterlengtet utbedring av RV1, uttrykker leder av ordførergruppa, Halvor Homme fra Nissedal i en pressemelding til Åmliavisa.

Forpliktende vedtak
For det var duket for strategisk diskusjon da ordførerne Halvor Homme, Nissedal, Jon Svartdal, Seljord, og Reidar Saga, Åmli satt seg til bords i kommunesalen med Arild Windsland, Erling Jonassen, Kjell Solheim, Gro Rønningen og Solveig Hovda, fra Statens vegvesen, region sør. Tilstede var også daglig leder i E134 Haukelivegen, Børge Skårdal, og Ole Tom Tjuslia fra styret i Telemarksvegen.
Det handlet om forpliktende vedtak og løfter som skal føre til et krafttak for bedre standard på RV 41 Kristiansand-Kviteseid da gruppa møttes på kommunehuset i Åmli i går. Diskusjonen i går var en oppfølger på møtet gruppa hadde i mars i Nissedal, da den politiske sonderingen for et mulig samarbeid om en standardheving på RV 41 ble startet.

Ambisjoner
Innen høsten leverer gruppa inn sitt forslag til fylkeskommunene, for å få dette med som innspill til neste Nasjonal Transportplan (NTP) fra både Aust-Agder og Telemark fylkesting.
Ambisjonene er utbedring og standardheving på vegen, ikke minst bedre kurvatur på utvalgte strekninger. Som et langsiktig mål, ser gruppa for seg gul stripe langs hele veien. De vil at RV41 skal markedsføres som en viktig turistveg, som fanger opp trafikken fra kontinentet til Kristiansand. De mener det er viktig å smi mens forstudien til neste NTP fortsatt er varm, for i den -lanseres veien som en av to hovedfartsårer mellom Aust-og Vestlandet.
Gruppa går blant annet inn for at det skal utarbeides et strategidokument med en 10-års perspektiv som et grunnlag for innspill til NTP via Aust-Agder og Telemark fylkesting. Dokumentet skal etter planen leveres i august. Det har også vært undersøkt om samfunnsavdelingen i Statens vegvesen, region sør kan påta seg å føre dokumentet i pennen- for det er også de som spiller inn hva slags budsjettiltak det er nødvendig å få med i neste planperiode for å fullføre utbedringen innen tidsfristen man ser for seg.

 

La skolen vår være!

Elever og lærere ved Åmli videregående skole har fortsatt håpet om å beholde skolen sin, og de er villige til å kjempe.
Det er om lag 75 elever ved Åmli videregående skole i dag. Fremtiden avhenger av økt rekrutering.

Ikke greit
Lars Thomas Østebø Vangsnes, Amanda Nilsen, Mari Kollstad, Maria Føreland og Lotte Tangen går alle i 2. klasse på skolen.
-Dette er vårt sted, og det er ikke greit at det forsvinner selv om vi ikke skal gå her, sier Østebø Vangsnes.

 

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.

Millionkontrakter til ProFlex

ProFlex har sikret seg  avtaler verdt 139 millioner kroner. Nå har de muligheten til å signere en ny gullkantet avtale med den lokale toppbedriften Multicom.

ProfFlex er hovedleverandør, og avtalene som har en varighet på 4 år, er gjort i samarbeid med de øvrige syv arbeidsmarkeds-bedriftene i Aust Agder. Om de nå videreutvikler den positive trenden, avhenger om de får kjøpt hallen av kommunen som ligger ved siden av bedriftens eksisterende lokaler.

God begynnelse
For første gang avholdt styret i ProFlex AS møtet i Åmli, etter omvisning i lokalene, inne og ute- var det en stolt daglig leder, Thorbjørn Claussen, som meddelte nyheten om anbudsseieren for selskapet.
– Vi har fått tilslag på anbudet som gjelder tjenesten «Avklaring» fra NAV Aust-Agder. Avtalen gjelder alle kommuner i Aust-Agder og er verdt 40 millioner kroner fordelt på fire år. Vi ble vurdert som den beste tilbyderen totalt sett, så dette er en svært god begynnelse, sa Claussen i styremøtet.

Anbudsseier
Samme uke vant bedriften nok en anbudskonkurranse.
– Vi vant anbudet på tjenesten « Oppfølging», i konkurranse med flere andre kandidater, dette er en svært viktig avtale for ProFlex, som er verdt 99 millioner kroner fordelt på fire år, sier en lettet og svært glad daglig leder på telefonen til Åmliavisa.
– Vi er stolte av ProFlex. Vi har en god økonomisk utvikling og ønsker å benytte denne anledningen til og styrke det faglige tilbudet til alle våre brukere, sier en fornøyd daglig leder.
Og det er nettopp det de nå ønsker å gjøre, utvikle videre for fremtidig drift og verdiskapning i Åmli. Multicom sitt søsterselskap Multitrend, som ProFlex allerede server med lager, pakking og sending, starter nå to nye nettbutikker.

Superbedrift
Multicom er virkelig en up-and-coming bedrift i Åmli, gründerbedriften satser nå friskt videre. I omsetning er de den nest største bedriften i Åmli og de er pionerer på netthandel. Daglig leder i Multicom, Trond Atle Løvig, er svært tilfredse med ProFlex.
-Dette er en win-win situasjon, vi får en økonomisk grei avtale, samtidig som vi gir noe tilbake til samfunnet i Åmli, sier han til avisa.

Vedtakshåp
Multicom har spurt ProFlex om de vil være med videre, for å få til et utvidet samarbeid -som vil være svært gunstig når de satser på to nye nettbutikker, må ProFlex sikre seg hallen som nå kommunen eier.
-Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at nettbutikker er fremtiden, og det vil være et klokt grep å benytte denne muligheten, sier Claussen, som håper på gehør fra kommunen slik at de fatter vedtak i attføringsbedriftens favør.
Kjøpssaken kommer antagelig opp i kommunestyret i slutten av mai.
-Vi håper kommunen ser verdien av dette, og selger til oss, avslutter daglig leder.