IMG_3510

Kom for å selge aksjer

Mandag kom Bergene Holm og Biozin til kommunestyret for å selge aksjer i Biozin Holding. Møtet ble lukket.

KOMMENTAR AV CAMILLA GLAD

Var det et krav fra aktørene at møtet ble lukket på forhånd spør vi ordfører Reidar Saga etter møtet.
– Nei, det var ikke et krav, men de gjorde oppmerksom på at de da ville endre på fremleggelsen dersom møtet var åpent, og det synes jeg var unødvendig, svarer ordføreren.
Så det var du som mente møtet skulle lukkes?
– Nei, jeg spurte kommunestyret, svarer ordføreren og fortsetter; Det vil komme en sak på dette, antagelig allerede til neste kommunestyre. Det handler om aksjekjøp i Biozin Holding og det ble nevnt summer som vi må tygge på.
Og du mener det var informasjon som kvalifiserte til lukking av møtet?
– Ja, jeg mener det. Dette er intern informasjon forløpig. Det med aksjer er det alltid knyttet en viss risiko til, men det er ikke slik at kommunen ikke går inn å kjøper aksjer. Se bare på Åmliavisa, kommenterer han på telefonen.
Det er snakk om litt høyere summer her, eller?
– Ja det kan nok være, og det er klart det er risiko involvert, og man tenker kanskje på Terra kommuner, men dette er noe annet, sier ordføreren.

Ok, så vet vi det. Tilbake til start; I Åmliavisa 2.mars fortalte vi at Åmli kommune avholdte møter mellom politikere og administrasjon som de selv bekrefter er helt i grenseland, for å unngå avisas tilstedeværelse. Man har altså praktisert møter mellom administrasjonen og formannskapet. Møter som ingen har offentliggjort, men som det er innkalt til internt. Ordføreren innrømmet selv at de visste møtene var i grenseland. LES SAKEN HER
Offentligjør ikke møte
Vi sjekker kalenderen søndag for å se hva som er skrevet inn av politiske møter. Første møte er oppført klokken 10.00, og det er Planutvalget. Det er bare et problem her. Ifølge det avisen kjenner til sendes det ut en innkalling til møte mellom formannskapet og rådgiverteamet der agendaen er; Bakgrunn og prosess for intensjonsavtalen, opsjonsavtalen og aksjekjøp i Jordøya Tomteutvikling AS. Altså den mest brennhete poteten vi har i bygda om dagen på næringslivssiden. Dette møtet skulle altså ikke være lukket, men det er ingen som publiserer noe om møtet på nettsiden til Åmli kommune. Det sendes heller ikke på noe tidspunkt en epost som tilkjennegir møtet til oss. I prinisppet blir det da ”hemmelig”.
Det som heller ikke skrives er at Åmli Bygg AS kommer for å informere om leilighetene på Jokertaket. Denne orienteringen er heller ikke ført opp noe sted i saksdokumentene vi ser, til tross for at dette skal orienteres for politikerne. Det som imidlertid oppføres er at kommunestyret skal samles samme dag til orienteringsmøte med Biozin. Det fremkommer altså ikke at det skal være et møte 09 mellom administrasjon og formannskap, eller at det skal være en orientering klokken 13, sistnevnte sammenfaller samtidig med tidspunktet der valgstyret egentlig er satt opp på møteplanen dagen før, men alle medlemmene er godt kjent med at dette ikke samsvarer med det tidspunktet de har fått i sin innkalling. Siden det nå er slik at kommunens kalender og møtetidspunkt skal være presise, nettopp fordi befolkningen skal ha anledning til å stille til de ulike møtene som er offentlig, er dette uheldig. Det som også er uheldig er at man ikke informerte om møtet mellom administrasjon og formannskap som man allerede har erkjent er i grenseland og som denne dagen omhandlet planleggingen av biozinanlegget, en sak man samtidig har varslet antagelig blir lukket senere. Så får vi se da, om det blir et nytt 09 møte før neste planutvalg og formannskap, eller om det utgår. Slike møter skal varsles.

printscreen
MØTE : Sånn så tidspunktene ut i helgen på kommunens hjemmeside, møtene begynte fra klokken 10.00 neste dag, men allerede 09 var administrasjonen og formannskapet innkalt til møte internt, det ble bare aldri offentliggjort noe sted. Og som et lite apropos, da vi kom tilbake til redaksjonen og sjekket nettsiden til Åmli kommune etter møtet var møtetid for valgstyret vi tok screenshot av, justert på tid.

Ble vist ut
Det som imidlertid kommunen gjorde riktig i løpet av dagen var å stemme over om møtet skulle lukkes og deretter vise oss ut med en noenlunde lovparagraf. For det er akkurat det som skjer etter at Åmli Bygg har hatt sin orientering, vi blir vist ut. Men da blir det også betimelig å spørre, siden ikke dette møtet var varslet, var det slik at man allerede i forkant hadde tenkt til å lukke møtet og derfor ikke skrev når det var for å unngå at vi var der? Eller var det en tilfeldighet. Det er ikke rart vi spør når ting blir som de blir. Så vi satt på gangen, og kom inn igjen og de politiske timene gikk.
Aksjesalg på agenda
Så var det duket for en ekstraordinær orientering for kommunestyret som ordføreren kalte det da han troppet opp på talerstolen. De kom mannsterke fra Bergene Holm og Biozin. Da Reidar Bergene Holm kom bort til oss, var det ikke gitt at møtet skulle bli lukket. Han sa bare; det er noen ting i møtet som er sensitivt, kan du ikke bare spørre om det er noe du lurer på. Men så snakket ordfører Reidar Saga fra talerstolen, og sa; etter mitt skjønn er dette forretningsmessige ting som skal avgjøres, og jeg vil spørre om møtet skal lukkes. Det var bare Tobias Tangen (H) som rakk armen i været;
– Dersom du nå skal orientere, og det skal forklares om prosessen, da må det gjøres før et eventuelt møte lukkes.
– Nei, det var ikke det det var snakk om svarte Saga, og dermed måtte vi ut på gangen, igjen. Men denne gangen ble det varslet at møtet trolig skulle lukkes i forkant, og det ble stemt og vi ble forvist etter sånn ca. riktig paragraf også. Men det er klart det er i offentlighetens interesse å få innsyn i hva som nå skal skje. Etter det ordføreren selv forklarer var det i dette lukkede møtet altså tale om aksjekjøp, og etter det avisen erfarer ble betydelige tall diskutert. Det er også av betydelig offentlig interesse. Og når ikke aktøren selv krevde at møtet ble lukket, er det jo litt rart at det ble det? Et av flere spørsmålet som gjenstår er om Åmli er den første kommunen som får dette aksjetilbudet av Biozin? Og hva det eventuelt vil innebære for innbyggerne om kommunen nå vil kjøpe seg inn i ”det grønne skiftet”. Hva blir egentlig risikoen vi står ovenfor her? Forretningshemmeligheter er en ting, det forstår alle. Men som kommune er man tjent med å spille med åpne kort til innbyggerne hvis man ikke har noe å skjule, i alt man foretar seg være seg møter eller aksjekjøp. En gjennomsiktighet i de ting man gjør gir troverdighet. Jeg håper kommunen snart tar skjeia i en annen åpenhetshånd, for nå begynner det å bli mange bekker små…

Comments

comments