Riksvei 41 kan få nytt toppdekke

Selv om E 18 og E 39 stikker av med veipengene, lover Høyre at de ikke har glemt riksvei 41.

– Opprettelsen av et veiselskap som skal bygge firefelts motorveier for 130 milliarder kroner vil ikke medføre en redusert satsning på riks- og fylkesveier, sier Aust-Agders stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre.
Tidligere har spesielt FrP ved Ingebjørg Amanda Godskesen jobbet hardt for å få utbedret hovedveien gjennom Åmli.

Tillegg
– Det nye veiselskapet skal være et supplement til det øvrige veiarbeidet og den jobben som Statens vegvesen gjør på riks- og fylkesveier, påpeker Harberg.
– Nå har Sørlandet fått tidenes veiløft med at vi skal få på plass firfelts motorvei fra Telemark grense og til Stavanger, mens vi har ikke glemt riksvei 41, lover Høyretoppen overfor Åmliavisa.
– Riksvei 41 trenger i første omgang et nytt og mer stabilt toppdekke, og utbedringer flere steder. Bare det å gjøre toppdekket nytt vil bety utrolig mye, legger han til.

Har planer
Ifølge Harberg har regjeringen planer også for denne veistrekningen, men han kan per i dag ikke per i dag si noe om tidsaspekt og omfang av arbeidet.
– Men når man først skal gjøre en så stor jobb som å bytte toppdekket, kan det samtidig utbedres lett flere svinger og vanskelige partier, erkjenner han.
Da er vi ikke langt unna en gul midtlinje hele veien gjennom Åmli og Froland. Dette har i mange år vært målet for Godskesen, som kjemper videre for rv 41.

MC-ene kommer på veien

Ett av årets sikreste vårtegn er ”slippet” av de motoriserte tohjulingene langs veiene. Ettersom mange ikke har kjørt sykkel på flere måneder, er formen noe rusten. Samtidig er ikke sjåførene av firehjulingene vant med at noen med kun ett dekksett er på veien.

Dette kan fort føre til farlige situasjoner i trafikken, samtidig som det også gir noen krevende uker fremover for motorsykkelførerne og bilførerne.
Utrykningspolitiets MC-førende overbetjent, Oddmund Jensen, ber motorsyklister og bilister om å tenke på hverandre.

 

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.

Veiene tålte ikke vinteren

Både riksvei 41 og fylkesvei 415 bærer preg av sterkt forfall flere steder. Sprekker, hull og ødelagt toppdekke ses flere steder i kommunen.

Mange av avisas lesere har påpekt at det flere steder er dårlig asfaltering og problemer med underlaget på veiene i Åmli.
De som håper på snarlig utbedring av veiskadene, blir derimot skuffet av Statens vegvesens svar.

 

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.

Håper på drømmepåske langs veiene

Utrykningspolitiet (UP) i Agder og Rogaland svir av flere hundre tusen kroner på overtid i påskehøytiden. Etaten lover at de skal være tungt på veiene, men sier fokus er å forhindre ulykker, ikke å ta flest mulig bilister.

– Min drømmepåske er gått i oppfyllelse de siste tre årene. For den består av null drepte i trafikken, sier Øystein Krogstad, leder for UP i Agder og Rogaland.
– For å forsøke å oppnå dette kommer vi til å være tungt ute på veien i forbindelse med påskeutfarten, akkurat som i årene som har vært, legger han til.

Utfordring

Mens påsken i fjor var sein og preget av en meget vårlig stemning, er det ventet et helt annet scenario i år siden påsken kommer relativt tidlig.

LØS: Overbetjent Oddmund Jensen i UP er på farten i påsken.
LØS: Overbetjent Oddmund Jensen i UP er på farten i påsken.

– Det blir for UP sin del en spennende påske slik som de to foregående år. I år kommer det garantert til å bli mye trafikk. Jeg håper på fine føreforhold. For vår del ligger da utfordringen i å få folk til å skjønne at de må ta det rolig på vei til og fra påskeferien, understreker distriktsleder Krogstad.
– Av den grunn kommer vi til å være «over alt» i løpet av høytiden, og det brukes flere hundre tusen kroner i overtid på påsken. Mitt mål er ikke å ta flest mulig, men å gjøre turen sikker for alle, påpeker den lokale UP-sjefen.

Kan bli dyrt

– Men om jeg kjører litt «i grenseland» på vei til fjellet, kan det da være noe å spare på å ligge fem-seks km/t over fartsgrensen?
– Nei. Egentlig ikke. For du suser fordi en kø, risikerer å skape trafikkfarlige situasjoner eller utløse trafikkulykker, og kommer rett inn i neste kø. Dermed er du egentlig like langt, svarer Krogstad.
– Dersom det er så om å gjøre å komme fort frem, får du starte tidligere. Du sparer kanskje et par minutter på den kjøringen du skisserer, men når vi stopper deg blir det fort 15-20 minutters forsinkelse og en giro på flere tusen kroner som resultat. Og vi har mange sivile enheter på veien også. Er fartsovertredelsen veldig grov, og førerkortet beslaglegges, vil du ikke få kjøre videre på dispensasjon. Da må andre i bilen som har førerkort overta. Er du den eneste med lappen, blir bilen stående og turen er ødelagt, legger han til.

Må planlegge
Den lokale lederen for Utrykningspolitiet har også en del råd i forbindelse med forberedelsene til turen mot påskeferien, og ikke minst gjennomføringen av turen.
– Det å bruke bilbelte om du sitter foran eller bak, bør være en selvfølge for alle. Sitter det en bak deg uten belte, og der blir bråstopp, kommer plutselig et par tonns kraft susende. Da ligger den som sitter foran veldig tynt an. Også lasten må man huske på. Legg det tyngste i bunnen og letteste på toppen. Sørg også for at ikke noe kan komme susende frem om du smeller. En brusflaske veier da fort et par hundre kilo, sier Krogstad.
– Ikke glem det ansvaret som hviler på deg som bilfører. Både overfor deg selv, men også overfor dine passasjerer og medtrafikanter. Husk at UP ser deg. Over alt. Alltid. Vi er ikke opptatt av å ta flest mulig, men å ta de som kjører farlig fort og skaper farlige situasjoner underveis, avslutter distriktslederen for det lokale UP.

MC-en inntar veiene
Overbetjent Oddmund Jensen i UP har funnet frem etatens sivile MC før påsketrafikken setter inn.
Distriktsleder Øystein Krogstad i UP for Agder og Rogaland, bekrefter at MC-fører Jensen har funnet frem etatens sivile MC.
– Normalt sett kommenterer jeg ikke enkeltenheter, men ettersrom du allerede vet svaret, kan jeg bekrefte at vi kommer til å ha sivile enheter i sving i påsken. Også MC-en, sier Krogstad.

Tesla?
Distriktslederen vil derimot ikke kommenter et tips Åmliavisa har fått om at UP nå har fått seg en sivil Tesla som tjenestebil.
– Politidirektoratet har en rammeavtale om å bruke Volkswagen Passat som uniformerte kjøretøy og Mercedes som kjøretøy for fangetransport og hundepatrulje, påpeker overbetjent Krogstad.
– Samtidig har vi i UP noen unntak når det gjelder sivilbiler, sier han litt kryptisk.

Kommer til Åmli
– Kan du si noe om UP kommer til å holde kontroller i Åmli i påska?
– Normalt sett sier jeg bare at vi er over alt. Alltid, humrer Øystein Krogstad.
– Men ja. Vi kommer til å være også på riksvei 41 og fylkesveiene ettersom det er mye trafikk gjennom Åmli til og fra Vrådal og Gautefall. Om det blir uniformert kontroll eller noen av våre sivile enheter, vil jeg ikke si noe om. Men husk at det er gratis å følge fartsgrensen. Alltid, legger distriktslederen i UP til.

To vogntog sperret fv 415

To tyske vogntog sperret fylkesvei 415 mellom Simonstad og Ubergsmoen i flere timer torsdag formiddag og ettermiddag.

Det var klokka 10.38 Agder politidistrikt fikk inn melding om at to vogntog på vei opp Gjeruldstadkleiva hadde fått problemer på glatta.
Det første vogntoget begynte å skli i utløpet av svingen, og gikk rett i grøfta. Da fikk vogntoget bak problemer.

Stengt vei
– Vi har bergingsbil på vei. Dette kommer til å ta litt tid, sa UP-betjent Terje Legreid i 11.30-tiden.
Etter hvert ble det klart at tungberger ville bruke litt mer tid enn forventet ettersom oppdragene stod i kø.
– Nå er veien stengt, og den blir stengt i minst en time til. Vi har bare fått opp det ene vogntoget, sier UP-betjent Bjørn Bakke.

Alt i orden
Når UPs stab hadde gjennomgått vogntogene, kom de til at det ikke var noe grunnlag for reaksjoner.
Dette vogntoget, og ett vogntog til bak, fikk problemer i Gjeruldstadkleiva torsdag morgen.– Ifølge tjenestemennene på stedet var vogntogene skodd etter forholdene, og papirene var i orden, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.
– Vi kan dermed ikke se at det er grunnlag for noen reaksjoner mot sjåførene. Det ene vogntoget er kjørbart, mens det andre har noen skader, legger han til.

 

Dette vogntoget, og ett vogntog til bak, fikk problemer i Gjeruldstadkleiva torsdag morgen.

Flere mistet lappen

Det var flere bilister i 2014 som fikk inndratt sitt førerkort i forhold til året før. Ifølge fylkeslegen i Aust-Agder er ofte årsaken at personen ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort.

– Tallet på førerkortinnehavere som har fått inndradd hele eller deler av førerkortet sitt av helsemessige årsaker de siste fem årene har økt, sier Sissel Tornes, seniorrådgiver i sosial- og helseavdelingen til fylkesmannen i Aust-Agder.
Hun har gjennomgått tallene på vegne av fylkeslege Anne Sofie Syvertsen, Mens det i 2009 var 195 som fikk inndratt hele eller deler av førerkortet, var tallet i fjor økt til 282. Tallet har økt år for år.

 

 

Dette er beskytta innhald! Ver venleg å  registrer deg for å logge inn.

Vil ha vinterkompetanse

Samferdselsministeren er lei av problemene utenlandske vogntog skaper i Norge når det blir vinterveier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer nylig åtte EU-land på et seminar om vinterutfordringer i vegtransporten. Han presentere der Norges syn på de utfordringene vi har på norske vinterveier.

STOPP: Denne vogntogføreren hadde ikke kontroll på fv 415 i januar.
STOPP: Denne vogntogføreren hadde ikke kontroll på fv 415 i januar.

– Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtransporten representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra departementet.

Kompetansekrav
Han sendte før jul et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre, som et innspill til EUs arbeid med revisjon av yrkessjåførdirektivet. Solvik-Olsen foreslår at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen.
Ministeren kunne på seminaret også informere om hvilke tiltak som er satt i verk i Norge for å få tryggere vinterveier.
– I løpet av det siste året har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier, og særlig for å skape likere konkurransevilkår i lastebilnæringen. Vi har firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy de siste to vintrene, påpeker statsråden.

Strengere
Kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler for tungbil og deres tilhengere. Regjeringen har videre fremmet lovforslag om økt mulighet til å kunne holde igjen kjøretøy for å sikre betaling av avgifter og bøter, og økt bruk av hjullås.
– Informasjonsarbeidet overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren er styrket, og gjennom kampanjen ”trygg trailer” ber vi transportkjøperne ta en titt på lastebilen som skal transportere varene, for å sikre at kjøretøyet er i god stand og lasten forsvarlig sikret, forteller Ketil Solvik-Olsen.
– Vi ser at det er behov for ytterligere tiltak. Jeg mener ellers europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører vil være et skritt i riktig retning. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse seg vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier han.

Fikser opp Åmfoss bru

CC4 AS og Bjørn Mykland AS har den siste tiden utbedret Åmfoss bru på oppdrag for Statens vegvesen. Kommunen har ytret ønske om å få økt tillatt akseltrykk for kjøretøy over brua, men ønsket blir ikke innfridd i overskuelig framtid.

Åmfoss bru har vernestatus og er er tatt inn i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Det er derfor begrenset hva man kan gjøre med brua.
– Det arbeidet som gjøres nå er utskifting av rekkverk som var ødelagt på den gamle delen av brua. Det er det Statens vegvesen som utfører gjennom denne jobben via sine underentreprenører, sier ordfører Reidar Saga.

Møter

Ordføreren forteller at de årlig har møter med Statens vegvesen, hvor Åmli kommune peker på objekter, veier og områder i kommunen som de mener må utbedres.
– Åmli kommune har i møte med Vegvesenet ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om å få brua tilbakeført nærmest mulig sin opprinnelige stil. Vi har foreslått opppussing og maling av rekkverk, utskifting av betongrekkverk med stabbestein og utskifting av skiferplater for en mer naturlig overflate, sier prosjektleder Sigmund Tveit i Åmli kommune.
Kommunens ønsker er vurdert av Vegvesenet og foreløpig tilbakemelding er at noe kan bli gjort, men uvisst når tid. Stabbestein er mest sannsynlig ikke aktuelt.

To av tre

Saga forteller at per i dag må tankbilen til brannvesenet, dersom den må over elva til rådhussiden, kun ha vann i to av tre tanker når brua benyttes. Dette på grunn av vektbegrensningen på åtte tonns akseltrykk for Åmfoss bru.
– Vi har ingen muligheter til å øke kapasiteten her uten å gjøre tiltak som er helt utenkelige på en verneverdig bro, opplyser Esben Bie Gundersen i veivesenet.
Selv om begrensningen i første rekke rammer brannvesenets tankbil, er ikke kommunen kjent med at dette har medført fare for liv og helse. Så langt.